fbpx

Kyndbyværket – Kyst-og Klimasikring

Projektbeskrivelse

Bygherre: DONG Energy Thermal Power A/S Rådgiver: Rambøll A/S Entrepriseform: Underentreprise Entreprisesum: Kr. 10,5 mio. Anlægsperiode: 2015-2016

Opgaverne forbundet med entreprisen omhandlede klimasikring af Kyndbyværket efter stormen ”Bodil” i 2013 havde ødelagt store dele af den eksisterende stenkastning. Opgaven bestod i at nedbryde den eksisterende stenkastning og efterfølgende genopbygge en ny stenkastning på vest- og nordsiden af værket. Den nye stenkastning blev opbygget af brudsten, der vejer 60-300 kg og 1.000-3.000 kg. Derudover omfattede entreprisen opbrydning af en kajgade langs vandet, hvor beton/asfaltvejen var nedsynket 2 m under terræn på grund af udvaskning.

● Kystsikring

● Nedbrydning af eksisterende kystsikring, 8.000 ton

● Nedbrydning af betonplade og mure, 500 ton

● 1.000 m³ sandfyld

● Udlægning af geotekstil

  • 3.000 m³ under vand
  • 3.000 m² over vand

● Indbygning af

  • 4.000 ton håndsten, 80-150 mm
  • 5.000 ton filtersten, 60-300 kg
  • 8.000 ton brudsten, 1.000-3.000 kg
  • 5.500 ton eksisterende sten

● 250 m³ stabilgrusarbejder

● 60 m betonmur

● 1.000 ton stenkastning ifm. afgangskanal, 10-60 kg

● 135 m opbygning af dige

Relaterede projekter

Tilbage til toppen