fbpx

KALVEBOD BRYGGE LOKALGADE

Projektbeskrivelse

Bygherre: Metroselskabet
Rådgiver:  COWI A/S
Entrepriseform:  Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

På Kalvebod Brygge har Zøllner omlagt trafik og parkeringsforhold, hvilket er en del af de forberedende anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, som bl.a. omfatter vejudvidelse og udvidelse/omlægning af Tivolikrydset og etablering af nye helleanlæg.

I forbindelse med vores arbejde har der været stor fokus på trafikhåndteringen, da Tivolikrydset har et ÅDT (årsdøgnstrafik) på 37.200, og skulle kunne afvikles i hele projektperioden. Derudover stod Zøllner for adgangsveje og parkeringsforhold.

● 1.000 ton afgravning af jord

● 1.000 m² bundsikringsarbejder

● 1.000 m² stabilgrusarbejder

● 1.000 m² asfaltarbejder

● 1.300 m klinker

● 42 stk. brønde

Relaterede projekter

ZØLLNER A/S | AGERNVEJ 4, 3490 KVISTGÅRD | TEL +45 3164 2680 | CVR-NR.: 30 23 97 76 | INFO@ZOLLNER.AS

Tilbage til toppen