fbpx

Bassinledning – Skibstrup affaldscenter

Projektbeskrivelse

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: COWI A/S

Arbejdet omfatter rydning af 600 m² skrænt for større træer og buske, bortgravning af ca. 5.500 m³ jord og nedlægningen af 100 m. bassinledning med en diameter på 2,5 m.
Sætning af brønde og olieudskiller med tilhørende ledningsføring fra bassinledningen til knudemoseløbet.
Etablering af 100 m trådhegn og retablering med muld, græssåning og sprøjtesåning af skrænter.

● 10.000 m jordflytning og indbygning
● 500 m³ nedlægning og tilslutning af underjordisk bassinledning
● 175 m kloak og trykledning lagt i 4 meters dybde
● 80 m³ muld- og græsarbejder
● 100 m trådhegn
● 5 stk. brønde
● 48 ton asfaltarbejder
● 18 m støttemur

Relaterede projekter

Tilbage til toppen