fbpx

Slambassiner – Skibstrup affaldscenter

Projektbeskrivelse

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: COWI A/S

Arbejdet består i udgravningen til og støbningen af, 3 sammenhængende beton-kar på i alt 260 m³ til afvanding af bl.a. opsug fra vejbrønde.
Der afgraves ca. 450 m² lossepladsmateriale hvorefter den armerede sandpude etableres. Herpå støbes bassinerne og afløbet fra disse tilsluttes via olieudskiller anlæggets eksisterende kloak.
Til sidst etableres tilkørselsrampe og sikkerhedsrækværk.

● 665 m³ forurenet jord
● 150 m³ sandpude med 4 lags geoarmeringsnet
● 260 m³ betonarbejde, konstruktion af bassin
● 60 m³ armeret beton
● 170 m ledningsarbejder
● 5 stk. brønde og olieudskiller
● 200 m² tilkørelsesrampe

Relaterede projekter

Tilbage til toppen