fbpx

Trafikomlægninger, Enghave Brygge

Projektbeskrivelse

Bygherre: Metroselskabet
Rådgiver:  COWI A/S
Entrepriseform:  Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

Zøllner har etableret en ny vej mellem Landvindingsgade og Elværksvej samt etableret en ny kombineret cykel- og gangsti. Ligeledes har vi etableret en midlertidig adgangsvej for bådejerne i området.

Projektet er en del af de forberedense anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, og har til formål at skabe mere plads til trafik i forbindelse med den byggeplads, der skal opføres i området.

● 400 m² asfaltarbejder

● 2.000 ton bortskaffelse af jordarbejder

● 500 m² fortovskantsten

● 2.500 m² bundsikringsarbejder

● 4.000 m³ stabilgrusarbejder

● 34 stk. brønde

● 500 m regnvandsledninger

Relaterede projekter

Tilbage til toppen