fbpx
Ring til os på +45 3164 2680

Kalundborg Ny Vesthavn

Projektbeskrivelse

Bygherre: NCC Industry A/S
Rådgiver:  NIRAS
Entrepriseform:  Fagentreprise
Anlægsperiode: 2017-2018

I denne fagentreprise har Zøllner udført opgaver inden for sand, geotekstil, jordarbejder og sten. Vi udfører arbejdet som underentreprenør for NCC med egen styring samt kontakt til rådgiver.

Opgaverne omfattede blandt andet interimsforanstaltninger (midlertidig arbejdskaj) til modtagelse af stenmaterialer og stenarbejde udført fra landsiden samt fra vores flåde. Derudover har vi håndteret opfyldning af sand både i styring/udførelse.

Arbejdet blev udført i vinterperioden uden at det fik negativ indflydelse på udførelsen af arbejdet, ligesom alt arbejde er udført i henhold til tidsplanen. Der er desuden udlagt banket fra pram og benyttet flåde til udlægning af banket.

Under udførelsen har vi været i tæt dialog med rådgiver, hvor vi blandt andet har bidraget til projektoptimering på molekonstruktionerne under udførelsen, som skabte en økonomisk besparelse og en kortere udførelsestid.

Al arbejde bliver kvalitetssikret og dokumenteret ved blandt andet GPS.

I den næstkommende periode skal vi assistere med vores slæbebåd/pram til montage af anker i forbindelse med spunsramning.

  • 3.000 m³ sandfyld
  • 12.500 m² geotrkstil
  • 40.000 ton stenmateriale
  • Udført på vanddybde fra kote -9 til topkote +5.5

Tilbage til toppen