fbpx
Ring til os på +45 3164 2680

Bassinledning – Skibstrup affaldscenter

Projektbeskrivelse

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: COWI A/S

Arbejdet omfatter rydning af 600 m² skrænt for større træer og buske, bortgravning af ca. 5.500 m³ jord og nedlægningen af 100 m. bassinledning med en diameter på 2,5 m.
Sætning af brønde og olieudskiller med tilhørende ledningsføring fra bassinledningen til knudemoseløbet.
Etablering af 100 m trådhegn og retablering med muld, græssåning og sprøjtesåning af skrænter.

  • 10.000 m jordflytning og indbygning
  • 500 m³ nedlægning og tilslutning af underjordisk bassinledning
  • 175 m kloak og trykledning lagt i 4 meters dybde
  • 80 m³ muld- og græsarbejder
  • 100 m trådhegn
  • 5 stk. brønde
  • 48 ton asfaltarbejder
  • 18 m støttemur

Tilbage til toppen