Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Buddingevej i Lyngby

Buddingevej i Lyngby

Projektet

Hovedentreprisen for ledningsomlægninger på Buddingevej i Lyngby har omfattet omlægninger af eksisterende spildevandsledninger samt etablering af nye regnvandsledninger forud for etablering af Letbanetracé og klimatilpasning samtidig.

I entreprisen er der etableret nye ledninger i størrelsen fra Ø400 til Ø1600 i glasfiberrør, hvor flere af strækkene er udført ved mikrotunnelering i større byggegruber udført med spunsjern. Da driften af det eksisterende ledningsanlæg skulle opretholdes, krævede det at store mængder spildevand skulle håndteres i form af overpumpning.

Monitorering

På hele entreprisen har der været udført monitorering af ejendomme i form af sætningsregistreringer samt støj og vibrationsmålinger for at sikre de omkringliggende ejendomme.

Håndtering af trafik

Da Ledningsomlægningerne skulle udføres på buddingevej fra viadukten til kommunegrænsen ved Fort Allé incl. igennem 3 store vejkryds Buddingevej/Engelsborgvej, Buddingevej/Chr.X Allé og Buddingevej/Nybrovej krævede det stor fokus da trafikken blev omlagt af større omkørselsruter, da dele af Buddingevej blev totalt spærret dog med håndtering af busser på tværs af området. På flere dele af strækningen havde beboerne dog stadig adgang til deres indkørsler.

Bygherre: Lyngby Taarbæk Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 70.000.000,-
Udførelsesperiode: 2020-2022

Hovedmængder

 • 6 Spuns-byggegruber for tunnelering
 • 6 Modtagegruber for tunnelering
 • 540m Ø800 glasfiberrør ved tunnelering
 • 200m Ø1000 glasfiberrør ved tunnelering
 • 100m Ø1200 glasfiberrør ved tunnelering
 • 100m Ø160 plastrør ved gravning
 • 150m Ø200 plastrør ved gravning
 • 150m Ø315 plastrør ved gravning
 • 450m Ø400 glasfiberrør ved gravning
 • 300m Ø500 glasfiberrør ved gravning
 • 130m Ø600 glasfiberrør ved gravning
 • 150m Ø800 glasfiberrør ved gravning
 • 22m Ø900 glasfiberrør ved gravning
 • 400M Ø1000 glasfiberrør ved gravning
 • 20m Ø1200 glasfiberrør ved gravning
 • 30m Ø1600 glasfiberrør ved gravning
 • 1 stk. Ø2000 pumpebrønd 7,5m dyb
 • 67stk. betonbrønde Ø600 til Ø3000
 • 50.000 tons jord bort
 • 5.000 tons Asfalt bort

Project Info

Date: