Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Ny Ellebjerg Station og Gåsebæk

Ny Ellebjerg Station og Gåsebæk

Zøllner har udført trafikomlægninger i forbindelse med Metro renoveringsarbejdet på Ny Ellebjerg Station.

Arbejdet omfattede bl.a. belægnings- og ledningsarbejder, trafikomlægning og etablering af nye overkørsler til adgangsporte.

Bygherre: Metroselskabet
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

Hovedmængder

  • 2560 ton forklassificeret jord opgravet og bortskaffet
  • 1400 m³ jord er opgravet, mellemdeponeret og genindbygget
  • 1000 ton jord med brokker opgravet og bortkørt
  • 332 meter Ø500 betonledning lagt i 2-4 meters dydbe
  • 7 stk. Ø1250 betonbrønde sat i 2-4 meters dybde
  • 1169 m² bundsikring leveret og indbygget
  • 1927 m² stabilgrus leveret og indbygget
  • 1200 m² asfalt leveret og udlagt
  • 1100 meter ny kørebaneafmærkning udført
  • 50 nye færdselstavler leveret og monteret

Project Info

Date: