Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Kystsikring af Anholt

Kystsikring af Anholt

Projektet omfattede kystsikring og kystbeskyttelse af Nordstranden på Anholt. Kystbeskyttelsen bestod af tre bølgebrydere, en mindre høfde på stranden samt skråningsbeskyttelse og sandvold langs vejen.

Ydermere etablerede vi en rørledning, som fremadrettet skal sørge for en permanent flytning af sand fra Anholt Havns sejlløb til den beskyttede kyststrækning i nord. Her skal sandet bruges til vedligeholdende sandfodring af kystsikringsanlægget.

Sidste del af projektet omfattede reetablering af den hårdt ramte Nordstrandvej, som ligger langs med Anholts nordkyst. Store dele af projektet blev udført fra flåde/pram.

Bygherre: Norddjurs Kommune
Kontakt: Stig Jarl Jensen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entrepriseperiode: 2018-2019
Rådgiver: COWI A/S
Entreprisesum: 9 mio. DKK

Hovedmængder

  • 10.000 m³ modtagelse og indbygning af sandfyld
  • 1.000 m³ levering og indbygning af ral
  • 1.000 m³ levering og indbygning af dæksten
  • 1.700 m³ levering og indbygning af stenmaterialer
  • 1 stk. etablering af trappenedgang til stranden

Project Info

Category:
Date: