Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Kalundborg Havn

Kalundborg Havn

Fagentreprisen blev udført for Kalundborg Ny Vesthavn, hvor vi har udført opgaver inden for sand, sten, geotekstil samt jordarbejde.

Arbejdet blev udført som underentreprenør for NCC med egenstyring samt kontakt til rådgiver. Opgaverne omfattede blandt andet interimsforanstaltninger i form af en midlertidig arbejdskaj til modtagelse af stenmaterialer samt stenarbejde udført fra landsiden samt fra vores flåde. Der er udlagt banket fra pram og benyttet flåde til udlægning af banket.

På trods af projektet blev udført i vinterperioden havde dette ikke indflydelse på udførelsen af arbejdet, derfor blev alt arbejde udført i henhold til tidsplanen. Under udførelsen har vi været i tæt dialog med rådgiver, hvor vi bl.a. har bidraget til projektoptimering på molekonstruktionerne under udførelsen. Dette skabte en økonomisk besparelse samt kortere udførelsestid.

Alt arbejde blev kvalitetssikret og dokumenteret via GPS. Ud over ovenstående arbejde har vores slæbebåd/pram assisteret med arbejdet af montage af anker i forbindelse med spunsramning.

Bygherre: NCC Industry A/S
Kontakt: Christian Dyregaard
Tlf: +45 24 88 78 68
Entrepriseform: Fagentreprise
Entrepriseperiode: 2017-2018
Rådgiver: NIRAS
Entreprisesum: 22 mio. DKK

Hovedmængder

  • 300.00 m³ sandfyld
  • 12.500 m² geotekstil
  • 40.000 t stenmateriale

Project Info

Category:
Date: