Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Kystsikring langs Rungsted Strandvej

Kystsikring langs Rungsted Strandvej

Opbrydning af asfalt på fortov/cykelsti langs Rungsted Strandvej så der kunne udgraves til stabilt underlag, derefter opbrydning af eksisterende kystsikring og afgravning af jord så der kunne opbygges nyt underlag hvor den nye kystsikring skulle etableres.

Etablering af fundament til støttemuren og efterfølgende støbning af 40 m beton støttemur i bagkanten af fortov/cykelsti. Samt opbygning af skræntfod mellem støttemuren og havet af grab/kampsten, ral og beton.

Bygherre: Hørsholm Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,0 mio.
Anlægsperiode: 2014

Hovedmængder

  • 350 m³ jordarbejder
  • 500 m² opbygning af bærelag og udlægning af geotekstil
  • 450 ton indbygning af ral
  • 175 ton indbygning af grab/kampsten
  • 40 m opbygning af beton støttemur

Project Info

Category:
Date: