Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Kystsikring, Vincentstien

Kystsikring, Vincentstien

Entreprisen omhandler en kystsikring for Gribskov kommune og arbejdet omfatter bl.a. etablering af bølgebrydere og strandvold langs Vincentstien, Vejby.

Entreprisen er delt op i tre faser: Fase 1, fase 2B og fase 2A.

– Fase 1 omfatter etablering af tre nye bølgebrydere og forlængelse af en eksisterende bølgebryder på lavt vand ud for stranden langs Vincentstien, Vejby.

– Fase 2A omfatter etablering af strandvold af ral ved foden af den aktuelle skråning langs Vincentstien, Vejby.

– Fase 2B omfatter strandfodring med 12.000 m3 foran ralstrandvolden og inden for bølgebryderne langs Vincentstien, Vejby.

Bygherre: Gribskov Kommune
Rådgiver: COWI
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2016

Hovedmængder

  • 12000 m² Indbygning/afretning af sand
  • 7000 m³ indbygning af ral
  • 1000 m³ afretning og håndtering af eksisterende sand og ral
  • 1625 m³ indbygning af dæksten
  • 2075 m³ indbygning af filtersten
  • 2400 m² indbygning af filterdug

Project Info

Category:
Date: