Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Rodvitalisering af 3 cykelstier i København

Rodvitalisering af 3 cykelstier i København

Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter rodvitalisering af tre  cykelstistrækninger på Åboulevard, Sjælør Boulevard og på Røde Mellemvej i begge sider. Dette indebærer at asfaltbelægningen brydes op og fjernes, ubundne bærelag graves op og erstattes af rodvenligt bærelag og luftfyldte plastkassetter. Herefter udlægges nye asfaltbærelag ovenpå kassetterne og til sidst nyt slidlag. Dette skal udføres med største hensyntagen til eksisterende trærødder, der nænsomt frigraves og blotlægges, inden der udlægges rodvenligt bærelag, der består af FLL-jord.

Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2020-2021

Hovedmængder

 • Beskyttelse af eksist. Træer 240 stk.
 • Opbrydning af asfalt 2.400 ton
 • Optagning af komplet fortov inkl. kantsten 2.500 m
 • Bortkørsel af forurenet råjord 5.000 ton
 • Betonbrønde inkl. stikledninger 80 stk.
 • Grusbærelag (KAS og KAB) 3.500 m2
 • Frigravning og skylning af rødder på eksist. Træer 240 stk.
 • Vækstjord FLL-jord type 2 7.500 ton
 • Geotekstil 9.000 m2
 • Rodvenligt bærelag af kassetter 3.500 m2
 • Genetablering af komplet fortov inkl. kantsten 2.500 m
 • Asfaltarbejde 18.000 m2

Project Info

Date: