Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Renovering af Dalvejen, Frederikssund

Renovering af Dalvejen, Frederikssund

Entreprisen omfatter renovering af Dalvejen, jordarbejder og anlæg af grusvej på Boulevarden. Vi skal endvidere anlægge cykelparkering nord og syd for banen ved Vinge station, samt anlægge bassin B302.

Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Atkins A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2021-2022

Hovedmængder

 • Opbrydning af asfalt 1.600 ton
 • Muldjordsarbejde 22.000 ton
 • Råjordsarbejde 33.000 ton
 • Blødbundsudskiftning 5.000 ton
 • Græssåning 11.000 m2
 • Etablering af regnvandsbassin 600 m2
 • Drænledning ø80-250mm 1.300 m
 • Plastledninger ø110-400mm 800 m
 • Betonledninger ø600-700 30 m
 • Betonbrønde ø1000-1250 5 stk.
 • Plastbrønde ø425-600 39 stk.
 • Erosionssikring af ind- og udløb 6 stk.
 • Grusbærelag (BG & SG) 21.500 ton
 • Asfaltarbejder 23.000 m2
 • Granitkantsten 200 m
 • Færdselstavler 20 stk.
 • Opbrydning af asfalt & beton 220 ton

Project Info

Date: