fbpx

Bro – Trørødvej 36

Projektbeskrivelse

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,4 mio.
Anlægsperiode: 2015

Entreprisen omfatter omisolering af bro (nr 13172) Trørødvej, vejbærende bro, på Kystbanen, København H – Helsingør. Broen er opført i 1938. Bygværket fører Trørødvej over banen.
Arbejderne omfattede bl.a.:
– Fjernelse, opmagasinering og retablering af helle i øst
– Fjernelse af belægning, kantsten og fugtisolering
– Udgravning bag broender
– Fjernelse af eksisterende overbeton
Udført i underentreprise for Christiansen og Essenbæk.

● 35 m³ råjordsarbejder

● 12 m³ stabilgrusarbejder

● 33 m dræn Ø150 mm i filter 400 x 400 mm

● 1 stk. tv-inspektion af samtlige dræn- og kloakledninger

● 110 m opbrydning af kantsten

● 20 m indbygning af kantsten fra depot

● 400 m² borthugning af dele af bro

Relaterede projekter

Tilbage til toppen