Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Kalvebod Brygge Lokalgade

Kalvebod Brygge Lokalgade

På Kalvebod Brygge har Zøllner omlagt trafik og parkeringsforhold, hvilket er en del af de forberedende anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, som bl.a. omfatter vejudvidelse og udvidelse/omlægning af Tivolikrydset og etablering af nye helleanlæg.

I forbindelse med vores arbejde har der været stor fokus på trafikhåndteringen, da Tivolikrydset har et ÅDT (årsdøgnstrafik) på 37.200, og skulle kunne afvikles i hele projektperioden. Derudover stod Zøllner for adgangsveje og parkeringsforhold.

Bygherre: Metroselskabet
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

Hovedmængder

  • 1.000 ton afgravning af jord
  • 1.000 m² bundsikringsarbejder
  • 1.000 m² stabilgrusarbejder
  • 1.000 m² asfaltarbejder
  • 1.300 m klinker
  • 42 stk. brønde

Project Info

Date: