Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Næstved Havn

Næstved Havn

I Næstved har Zøllner oprenset sejlrenden ind til Næstved inderhavn. Sejlrenden er den sejladsmæssige hovedtrafikåre til Næstved Havn og er 4,5 sømil lang.

Sejlrenden skal jævnligt oprenses, hvilket skyldes løbende tilsanding. Materialet vi oprenser, er derfor primært sand. Zøllner har udført oprensning ned til 6 meters dybde i 16 meters bredde. Den oprindelige vanddybde på 6 meter i inderhavnen er dermed reetableret.

Bygherre: Næstved Havn
Kontakt: Jesper Møller Petersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entrepriseperiode: 2018-2019
Rådgiver: Orbicon A/S
Entreprisesum: 7 mio. DKK

Hovedmængder

  • 94.000 m³ oprensningsarbejde

Project Info

Category:
Date: