Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Forlængelse af udløb U78

Forlængelse af udløb U78

Vi skal etablere en forlængelse af udløb U78, så der efter sandfodring af eksisterende kystlinje er frit udløb. I forbindelse med forlængelse af udløbsledningen skal der etableres lameludskiller, sandfang, ny kystbeskyttelseslinje og omlægges en spildevandstrykledning samt nedlægges eksisterende brønde.

Bygherre: Novafos A/S
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2021

Hovedmængder

 • Opbrydning af glacis 150 m2
 • Råjordsarbejde 1.000 tons
 • Indvendigt afstivet spunsgrube 1 stk.
 • Københavnervæg 70 m
 • PE ledning ø900 inkl. ballasteringsklodser 46 m
 • Tilbageløbsventil 1 stk.
 • Sandfyld 500 ton
 • Betonbrønde ø1250-1500 4 stk.
 • Lameludskiller ø2500 1 stk.
 • Grundvandssænkning v. pumpeboringer 2 stk.
 • Vandbehandlingsanlæg 1 stk.
 • Overpumpning fra eksist. Ledning 150 l/s 1 stk.
 • Geotekstil 250 m2
 • Kystbeskyttelse ralsten 160 ton
 • Kystbeskyttelse dæksten 225 ton

Project Info

Category:
Date: