Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Ørestads Boulevard ved Fields

Ørestads Boulevard ved Fields

Projektet omfattede renovering af eksisterende brolægning på kørebanen på en 250 meters strækning i østlig kørebane samt partiel genopretning i vestlig kørebane foran Fields, hvilket svarede til omkring 2.300 m².

Zøllners arbejdsopgaver omfattede opbrydning af eksisterende kørebane, udgravning for ny underbund, delvis opbygning af ny bund, sætning af brosten, etablering af ny buslomme, etablering af låsebund langs buslommer samt omsætning af eksisterende låsebånd. Derudover flytning af vejbrønde ved buslommer, opbygning af buslommer med betonbærelag af drænbeton og asfalt ved tilslutninger samt låsebånd i beton.

Bygherre: P.P. Brolægning
Rådgiver: Andersen & Grønlund A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

Hovedmængder

  • 325 m³ råjordsarbejder
  • 1.500 m² opbrydningsarbejder
  • 115 m ledningsarbejder
  • 220 m² bundsikringsarbejder
  • 1.700 m² stabilgrusarbejder
  • 3.700 m² brolægning
  • 310 m kantsten

Project Info

Date: