Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Signalregulering ved Kollekollevej

Signalregulering ved Kollekollevej

Arbejdet omfatter etablering af ny signalregulering af krydset mellem Kollekollevej og de vestlige ramper til/fra Hillerødmotorvejen. I den forbindelse etableres der også ny helle i det eksisterende nordlige kørespor. Ekstisterende cykelsti og fortov på strækningen mellem den vestlige motorvejsbro og den nordlige rampe forlægges. Eksisterende midterhelle vest for rampekrydset modificeres. De 4 kørespor på Kollekollevej reduceres til 2.

Bygherre: ITS Teknik
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,2 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: Vejdirektoratet

Hovedmængder

  • 260 ton opbrydning af asfalt
  • 300 m³ jordarbejder
  • 250 m³ grusarbejder
  • 520 m² asfaltarbejder
  • 13 stk. signalanlæg og belysning

Project Info

Date: