Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Skovskolen Nødebo

Skovskolen Nødebo

Terræn-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med opførelse af en ny 820 m² undervisningsbygning på Skovskolen i Nødebo. Arbejdet udføres som fagentreprise for Juul & Nielsen A/S.

Bygherre: Skovskolen
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,9 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Rørbæk og Møller arkitekter A/S

Hovedmængder

 • 750 m³ muldjordsarbejder
 • 500 m³ råjordsarbejder
 • 5.000 m² græssåning
 • 300 m³ bundsikringsarbejder
 • 200 m³ stabilgrusarbejder
 • 150 m² asfaltarbejder
 • 125 m² græsarmering
 • 175 m³ betonarbejder
 • 300 m regnvandsledninger
 • 420 m spildevandsledninger
 • 26 stk. brønde

Project Info

Category:
Date: