Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Skybrudsvej, Køge Nord Station

Skybrudsvej, Køge Nord Station

Projektet omfatter etablering af en primær boligvej, der kan fungere som overordnet vejforbindelse i et bæredygtigt boligområde. Vejen skal tilsluttes to af de omkringliggende veje.

Etablering af 1.340 m stamvej, der forbinder Nordstjernen og Egedesvej. Vejen anlægges med et variabelt tværsnit på 14-20 m inkl. cykelsti og fortov, som skal kunne håndtere skybrud. I tilknytning til vejen anlægger vi grøfter og beplantning, bentonitmembran under grøfter, almindelig vejafvanding, vejdræn, hovedkloak og ny støjvold af overskudsjord fra entreprisen. Samtidig omlægger vi eksisterende spildevandsledning fra CP Kelco og etablerer vandforsyning for Skensved Vandværk.

Bygherre: Køge Kommune og Klar Forsyning A/S
Rådgiver: Rambøll Danmark A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2021-2022

Hovedmængder

 • Interimsvej 7.200 m2
 • Rydning af træer og buske 2.000 m2
 • Muldjordsarbejde 45.000 ton
 • Råjordsarbejde 30.000 ton
 • Kalkstabilsering af råjordsplanum 25.000 m2
 • Bentonitmembran i regnbede 1.750 m2
 • Betonbrønde ø1250 110 stk.
 • Plastbrønde ø315-600 98 stk.
 • Dræn ø80-225 3.200 m
 • Plastledninger ø160-560 3.700 m
 • Betonledninger ø400 150 m
 • Grusbærelag (BG & SG) 35.000 ton
 • Granitkantsten 5.500 m
 • Flisefortov inkl. chaussésten 4.100 m2
 • Asfaltarbejder 27.000 m2
 • Belysningskabler 2.700 m
 • Master inkl. fundamenter 68 stk.
 • Gravearbejde for fjernvarme 1.500 m
 • Gravearbejde for elforsyning og fiber 4.000 m
 • Vandforsyning 1.500 m
 • Plantning af træer 80 stk.
 • Plantning af blomstereng 7.000 m2
 • Pleje af beplantning 3 år

Project Info

Category:
Date: