Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Sydhavnsmetroen – Oprensning og nedbrydning af bassin

Sydhavnsmetroen – Oprensning og nedbrydning af bassin

I forbindelse med etableringen af den nye Sydhavnsmetro skulle Zøllner opbryde et betonbassin på arealerne syd for banestrækningen – Gåsebækken, hvor den fremtidige metrobyggeplads skal ligge.

Det gamle bassin, der var en del af det kommunale rensningsanlæg, viste sig både at være større og indeholde mere forurenet jord en forventet, hvilket øgede kompleksiteten i projektet. Det krævede derfor en kraftig forcering at lukke projektet inden tidsfristen. Der var op til seks større maskiner i gang med både nedbrydning af betonbassinet samt opbrydning, udgravning samt transport af asfalt og forurenet jord, der skulle køres til forskellige modtagere.

Opgaven omfattede opbrydning og bortkørsel af 1.900 ton asfalt, knusning af 7.000 ton beton og bortkørsel af 40.000 ton jord til forskellige modtagere. Efter bassinet blev fjernet, blev der genindbygget stabilgrus og jord.

Bygherre: Metroselskabet
Kontakt: Kasper Skovsted Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entrepriseperiode: 2018
Rådgiver: COWI A/S
Entreprisesum: 22 mio. DKK

Hovedmængder

  • 1.900 t asfalt
  • 7.000 t betonopbrydning og bortkørsel
  • 40.000 t jord kl. 1-4

Project Info

Category:
Date: