Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Trafikomlægninger, Enghave Brygge

Trafikomlægninger, Enghave Brygge

Zøllner har etableret en ny vej mellem Landvindingsgade og Elværksvej samt etableret en ny kombineret cykel- og gangsti. Ligeledes har vi etableret en midlertidig adgangsvej for bådejerne i området. Projektet er en del af de forberedense anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, og har til formål at skabe mere plads til trafik i forbindelse med den byggeplads, der skal opføres i området.

Bygherre: Metroselskabet
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2017

Hovedmængder

  • 400 m² asfaltarbejder
  • 2.000 ton bortskaffelse af jordarbejder
  • 500 m² fortovskantsten
  • 2.500 m² bundsikringsarbejder
  • 4.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 34 stk. brønde
  • 500 m regnvandsledninger

Project Info

Date: