fbpx

Slotsherrensvej – Bro over Harrestrup Å

Projektbeskrivelse

Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,3 mio.
Anlægsperiode: 2015

Broen fører Slotsherrensvej over Harrestrup Å. Broen er opført i 1926 som 1 fags buebro med en længde på 6,0 m målt mellem fundamenterne. Broen er 25 m bred. Broens tværprofil består af 4 vognbaner, samt 1 cykelsti og 1 fortov i hver retning. Harrestrup Å er kommunegrænse mellem Rødovre og Københavns Kommune. Udført i underentreprise for Christiansen og Essenbæk.

● 30 m³ muldjordsarbejder

● 4.000 m³ indbygning af friktionsmateriale

● 40 m dræn 80mm

● 110 m³ bundsikringsgrus

● 100 m³ stabilgrusarbejder

● 240 m² asfaltarbejder

● 24 m granitkantsten

● 42 m betonrabatkant

● 50 m² lægning af SF-fliser og betonfliser

● 14 m granithammer

Relaterede projekter

Tilbage til toppen