Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Dobbeltrettet cykelsti Skindersøvej

Dobbeltrettet cykelsti Skindersøvej

Etablering af 1,5 kilometer dobbeltrettet cykelsti langs Skindersøvej fra nr. 40 til Apperupvej i Ålsgårde. Derudover omfatter entreprisen etablering af venstresvingsspor på Skindersøvej med tilhørende kørebaneudvidelse. Arbejdet omfatter bl.a. jordarbejde, opbrydning af faste belægninger, vejafvanding, kørebane- og stibelægninger, afmærkning og skiltning.

Bygherre: Helsingør Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Anlægsperiode: 2015

Hovedmængder

  • 400 m² opbrydning af belægninger
  • 900m² muldarbejder
  • 630 m³ råjordsarbejder
  • 180 m afvandingsarbejder
  • 2200 m³ bundsikringsarbejder og stabil
  • 1200 ton asfaltarbejder
  • 220 m kantsten
  • 85 m² fliser, brosten og chaussesten
  • 3000 m afstribning
  • 24 stk skilte

Project Info

Date: