Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Ådalsvej, rundkørsel

Ådalsvej, rundkørsel

Arbejdet omfattede etablering af en rundkørsel som led i en større trafiksanering af Ådalsvej i Hørsholm. Arbejdet bestod af vejafspærring, opbrydning af eksisterende belægninger, afvandingsarbejder, asfaltarbejder og opretning af busperroner for etablering af bredere perroner. Etablering af overkørbare arealer i T-kryds, etablering af heller i eksisterende kørebaneareal samt sideudvidelse af kørebaner.

Bygherre: Hørsholm Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 6,5 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: COWI A/S

Hovedmængder

  • 1.000 ton opbrydning af asfalt
  • 3.450 m³ jordarbejder
  • 1.500 m³ bundsikringsarbejder
  • 600 m³ stabilgrusarbejder
  • 3.700 m² asfaltarbejder
  • 2.180 m kantsten
  • 200 m² brosten

Project Info

Date: