Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Slambassiner, Skibstrup affaldscenter

Slambassiner, Skibstrup affaldscenter

Arbejdet består i udgravningen til og støbningen af, 3 sammenhængende beton-kar på i alt 260 m³ til afvanding af bl.a. opsug fra vejbrønde. Der afgraves ca. 450 m² lossepladsmateriale hvorefter den armerede sandpude etableres. Herpå støbes bassinerne og afløbet fra disse tilsluttes via olieudskiller anlæggets eksisterende kloak. Til sidst etableres tilkørselsrampe og sikkerhedsrækværk.

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: COWI A/S

Hovedmængder

  • 665 m³ forurenet jord
  • 150 m³ sandpude med 4 lags geoarmeringsnet
  • 260 m³ betonarbejde, konstruktion af bassin
  • 60 m³ armeret beton
  • 170 m ledningsarbejder
  • 5 stk. brønde og olieudskiller
  • 200 m² tilkørelsesrampe

Project Info

Date: