Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Bygaden, Nygårds Plads, Brøndby

Bygaden, Nygårds Plads, Brøndby

På strækningen mellem Nykær og Brøndbyøster, anlægges på den ene side ny cykelsti, på den anden side udskiftes eksisterende fortov fra 50×50 fliser til rigtige fortovsfliser og udvides med en asfaltbort samt nyanlæggelse af cykelsti. Derudover etablering af hævet flade i fodgængerovergang samt etablering af 3 heller.

Bygherre: Brøndby Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 2,1 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: COWI A/S

Hovedmængder

  • 1.200 m² opbrydning af asfalt
  • 225 m optagning og bortskaffelse af kantsten
  • 360 m optagning og bortskaffelse af chaussestens revir
  • 525 m kantsten
  • 350 m² fliser
  • 16 stk. vejbrønde med stikledning
  • 1.715 m² stabilgrusarbejder
  • 1.400 m² asfaltarbejder

Project Info

Date: