Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Vesterbrogade – Brede cykelstier

Vesterbrogade – Brede cykelstier

På strækningen mellem Gasværksvej og Trommesalen-Colbjørnsensgade skal cykelstierne udvides for at skabe mere plads til den stigende cykeltrafik på Vesterbrogade. Cykelstierne gøres 0,8 – 1,0 m bredere således de bliver 3 m bredde. Derudover anlægges der også en bushelle ud for Vesterbrogade 13. Strækningen er en del af PLUS nettet, hvilket betyder, at cykelforholdene skal være af en særlig høj standard mht. plads, komfort og tryghed. Som hovedregel skal PLUS-nettets cykelstier have en bredde på 3,0m.

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,4 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Viatrafik A/S

Hovedmængder

  • 1.200 ton opbrydning af asfalt
  • 2.400 m optagning og bortskaffelse af kantsten
  • 54 stk. vejbrønde med stikledning
  • 200 m² stabilgrusarbejder
  • 2.600 m² asfaltarbejder
  • 850 m kantsten
  • 300 m² fliser

Project Info

Date: