Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Slotsherrensvej, Bro over Harrestrup Å

Slotsherrensvej, Bro over Harrestrup Å

Broen fører Slotsherrensvej over Harrestrup Å. Broen er opført i 1926 som 1 fags buebro med en længde på 6,0 m målt mellem fundamenterne. Broen er 25 m bred. Broens tværprofil består af 4 vognbaner, samt 1 cykelsti og 1 fortov i hver retning. Harrestrup Å er kommunegrænse mellem Rødovre og Københavns Kommune. Udført i underentreprise for Christiansen og Essenbæk.

Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 1,3 mio.
Anlægsperiode: 2015

Hovedmængder

  • 30 m³ muldjordsarbejder
  • 4.000 m³ indbygning af friktionsmateriale
  • 40 m dræn 80mm
  • 110 m³ bundsikringsgrus
  • 100 m³ stabilgrusarbejder
  • 240 m² asfaltarbejder
  • 24 m granitkantsten
  • 42 m betonrabatkant
  • 50 m² lægning af SF-fliser og betonfliser
  • 14 m granithammer

Project Info

Date: