Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Frederiksholm Kanal 27, Ny baggård

Frederiksholm Kanal 27, Ny baggård

I København etablerede Zøllner en ny baggård hos Transportministeret. Projektet omfattede rydning af inventar, skure, hegn, samt opbrydning af flise-, sten- og asfaltbelægninger, herunder afgravning af eksisterende bærelag. Efterfølgende blev der etableret ny kloakering, skabt fundamenter til hegn, skure og bærelag for nye flise-, granit- og asfaltbelægninger. Ydermere ­etablerede vi plantehuller for nye træer samt grusbelægninger.

Samlet blev der ryddet 2.000 m² belægninger, kantsten og fundamenter, ligesom der blev afrømmet godt 1.000 m³ råjord og lagt 200 meter afvandingsledninger, sat 21 brønde og lagt trækrør til el.

Arbejdet blev udført alt imens arkæologer undersøgte nyligt fundene fundamenter fra gamle ­bygninger fra 1700 tallet.

Bygherre: P.P. Brolægning
Kontakt: Kasper Thomsen
Entrepriseform: Fagentreprise
Entrepriseperiode: 2018-2019
Rådgiver: GHB Landskabsarkitekter
Entreprisesum: 2 mio. DKK

Hovedmængder

 • 1.965 m² rydning
 •  980 m³ afgravning af bærelag
 •  2.150 m² komprimering af planum
 •  10 stk. plantearbejde
 •  50 m dræn
 •  200 m kloakeringer
 •  21 stk. brønde
 •  398 m³ bundgrusarbejde
 •  299m³ stabilgrusarbejde
 •  36m³ dræmbeton
 •  30 m³ betonfundamenter

Project Info

Date: