Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

IKEA Gentofte

IKEA Gentofte

Projektet omhandlede reetablering af det eksisterende p-område ved IKEA i Gentofte. En del af IKEA Gentoftes overdækkede parkeringsareal skulle nedrives som følge af store sætninger. Efter nedrivningen skulle de eksisterende belægninger i p-området brydes op. En opretning blev udført og der blev efterfølgende etableret ny flisebelægning.

Vi etablerede endvidere nyt afvandingssystem og trækrør for elkabler samt plantede træer og opsatte skilte, pullerter, betonpuffer og lysmaster.

Bygherre: P.P. Brolægning
Kontakt: Kasper Thomsen
Entrepriseform: Fagentreprise
Entrepriseperiode: 2019
Rådgiver: Rambøll A/S
Entreprisesum: 2 mio. DKK

Hovedmængder

  • 4.400 m² opbrydning af SF-sten
  • 4.400 m² afretning af bærelag
  • 500 ton bortskaffelse af råjord
  • 200 ton etablering af nyt bærelag
  • 135 m kloakledninger Ø110
  • 6 stk. vejbrønde Ø315
  • 700 m kabelrør Ø50
  • 125 stk. levering og montering af pulleter
  • 1.100 m stibearbejde

Project Info

Date: