Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Klimasikring Sprogø

Klimasikring Sprogø

Projektet, klimasikring af Sprogø, blev sat i værk for at sikre Storebæltsbroens tunnelportal og beskytte mod oversvømmelser af jernbanetunnelen. For at sikre kysten er det eksisterende dige rundt om tunnelportalen blevet forstærket. Det har betydet et omfattende stenarbejde, hvor kronen på digerne skulle hæves fra kote +5,0+ til +6,5 meter. Dette på en strækning af ca. 1 km. Stenarbejdet blev udført som 1. lags dæksten i Glaci.

Vi opførte derudover et jorddige længere inde på land med en kronekote op til +6,0 meter. Til jorddiget blev den jord, der blev gravet op i forbindelse med anlæg af erstatningsnatur brugt. Erstatningsnaturen bestod af en udvidelse af Fladsø samt anlæg af to ­mindre vådområder. Der er samlet blevet leveret og indbygget 75.000 ton sten.

Da projektet indeholdt både leverancer og maskinarbejde i fredet naturområde, blev der taget store hensyn til det lokale dyreliv. Der blev sat pingere op af hensyn til marsvin, samt paddehegn for at sikre den grønbrogede tudse, der er fredet i klasse A.

Klimasikringen af Sprogø er et projekt, hvor hele Barslund Group har deltaget: Barslund med support til jordarbejdet på landsiden, Spotland med landmåling og BIM/VDC, Shoulders med spuns og fundering, samt MH med strøm.

Bygherre: A/S Storebælt
Kontakt: Jan Lyngsø
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entrepriseperiode: 2018-2019
Rådgiver: COWI A/S
Entreprisesum: 24 mio. DKK

Hovedmængder

  • 11.000 t opgravning og bortskaffelse af jord
  • 15 m spuns
  • 1.070 m³ in-situ beton
  • 35.000 t dæksten 0.3-1 t
  • 65.000 t filtersten 50-300 mm

Project Info

Category:
Date: