Kontaktinformation

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2007 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

icon_widget_image Agernvej 4, 3490 Kvistgård icon_widget_image +45 3164 2680 icon_widget_image info@zollner.as

Ombygning af kryds ved Fabriksvej

Ombygning af kryds ved Fabriksvej

Arbejdet omfatter ombygning af krydset Klostermosevej – Fabriksvej i Helsingør med nyt venstresvingsspor i begge tilfarter fra Klostermosevej og tilpasning til nyt signalanlæg. Arbejdet omfatter opbrydning af faste belægninger, vejafvanding, kørebane- og stibelægninger, afmærkning og skiltning.

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 2,4 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Moe & Brødsgaard A/S

Hovedmængder

  • 670 m² opbrydning af belægning
  • 230 m optagning af kantsten
  • 40 m³ råjordsarbejder
  • 80 m³ muld- og græsarbejder
  • 40 m ledningsarbejder med styret underboring
  • 7 stk. brønde
  • 220 m³ grusarbejder
  • 1.000 ton asfaltarbejder
  • 300 m kanststensarbejder
  • 35 m² fliser og SF-sten

Project Info

Date: